แบบ A : จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 17:00 น.
แบบ B : จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 19:00 น.
(รวมอาหารเย็น)

 

หลังเลิกเรียน : จันทร์ - ศุกร์ 15:00 - 19:00 น.
 

รายวัน 7:00 - 19:00 น.


* กรุณาชำระก่อนเข้ารับการบริการ

เอกสารการรับสมัคร


1. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา - มารดา 1 ชุด
4. รูปถ่าย เด็ก 1 ชุด
5. รูปถ่าย บิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง 1 ชุด
6. สำเนาใบฉีดวัคซีน

 

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียม

แต่งตัว
- ชุดนอน 1 ชุด / วัน
- ชุดสำรอง 2 ชุด / วัน
- ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 3-4 แผ่น / วัน

  หรือห่อใหญ่
- รองเท้า 1 คู่

อาหาร
- ขวดนม 3 ขวด
- นมผง (เด็กเล็ก) 1 กระป๋อง

  ตวงตามขนาดที่ใช้แต่ละวัน
- นมกล่อง (เด็กโต) 2 กล่อง / วัน (แบบ A)
  3 กล่อง / วัน (แบบ B)
- กระติกน้ำ 1 กระติก

เครื่องนอน, อาบน้ำ
- หมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปูนอน  1 ชุด

  (คืนวันศุกร์เพื่อทำความสะอาด นำมาวันจันทร์)
- แปรงสีฟัน 1 อัน
- ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน (คืนวันศุกร์เพื่อทำความสะอาด

  นำกลับมาวันจันทร์)

ครูตั้มแฮปปี้คิดส์ 98/9 ซอย 2 หมู่บ้านเดอะทรัสต์ ทาวน์ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร  063-9789564 และ 092-6478994