ตารางกิจกรรมประจำวันเด็ก 1.5 ขวบ - 4 ขวบ
ตรวจอุณหภูมิของเด็กทุกเช้า หากเกิน 38 องศา จะรีบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบค่ะ


07:00 - 8:45  รับเด็ก, เคารพธงชาติ, ทานอาหารเช้า
08:45 - 9:00  ล้างหน้า, ล้างมือ, ไปห้องน้ำ
09:00 - 9:30  กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เน้นเคลื่อนไหว
09:30 - 10:00 กิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ)
10:00 - 10:30 พัก ไปห้องน้ำ, ทานของว่างเช้า, ดื่มน้ำ
10:30 - 11:00 กิจกรรมส่งเสริมด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
11:00 - 11:30 กิจกรรมนิทานแสนสนุก

11:30 - 12:15 ทานอาหารกลางวัน, อาบน้ำ
12:15 - 14:30 นอนพักผ่อน
14:30 - 15:30 กิจกรรมเข้าจังหวะ
15:30 - 16:00 พัก ไปห้องน้ำ, ทานของว่างบ่าย, ดื่มนม
16:00 - 17:00 กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา

17:00 - 18:00 ทานอาหารเย็น
18:00 - 19:00 เตรียมตัวกลับบ้าน

" ครูตั้มจะมีสมุดบันทึกประจำวันส่งให้ผู้ปกครองทราบทุกวันค่ะ "
" เด็กเล็ก 2 เดือน - 18 เดือน หยืดหยุน และส่งเสริมตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนค่ะ "

ครูตั้มแฮปปี้คิดส์ 98/9 ซอย 2 หมู่บ้านเดอะทรัสต์ ทาวน์ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร  063-9789564 และ 092-6478994